Ветувањата и реалноста на СПУКМ

0

Студентски парламент на Универзитет Св Кирил и Методиј. Студентски претседател. Студентски правобранител. Сите овие поими ве асоцираат дека тоа се функции кои треба да се борат за студентите.

Дали е така? Одлучете сами.

Ветување број 1:
spukm1

spukm8

Реалност: 

Линк до повеќе.

Ветување број 2:

spukm3

Ветување број 3:spukm4

Ветување број 4: 

spukm9

Реалност:

Буџетот се донесе но стипендиите продолжија да доцнат по 6,7 или повеќе месеци.

Доказ дека не се работи за партиски војник:

spukm11

spukm7Колку од студентите знаат што всушност се случува со СПУКМ (Малку постаро истражување):

spukm10

 Партиска или студентска организација? Јас, би рекол студентска. Еве, еднорогот до мене се согласува со тоа.